Het Podium is een eigentijdse christelijke school. Een school waar we leren van en respect hebben voor elkaars geloofsovertuigingen. Op Het Podium werken we met een team enthousiaste docenten die hun best doen het beste uit elke leerling te halen.

Orde en regelmaat zijn belangrijk op onze school. Die zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor alle kinderen. Plezier maken met elkaar hoort er ook bij. Dat lukt alleen als je elkaar respecteert. We letten er goed op dat kinderen niet gediscrimineerd of gepest worden.

 Het Podium staat voor:

 • We hebben duidelijke regels voor iedereen

• We zijn een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht

• We werken met een betrokken en enthousiast team

• We gebruiken moderne methoden voor de verschillende vakken

• We hebben veel aandacht voor taal en rekenen

• We werken met een continurooster

• We werken met digitale schoolborden

• We hebben een goed  leerlingvolgsysteem en aandacht voor zorgleerlingen

• We verzorgen voor- en naschoolse opvang in samenwerking met BSO In de Wolken

• We hebben een groep 0 voor kinderen vanaf 2,5 jaarBurg. Koningssingel 39

3042 NK Rotterdam

010-4375849

s.hirschfeld@nullkindenonderwijsrotterdam.nl