Medezeggenschapsraad

In de MR zitten twee ouders en twee leerkrachten. Zij denken met de schooldirecteur mee over zaken als vakantieregeling, personeelsbeleid en klachtenafhandeling. De MR-leden hebben, volgens het reglement, advies- of instemmingsrecht. Dat betekent dat ze de schooldirecteur adviseren en nieuwe plannen moeten goedkeuren.

Terug