CBS Het Podium

CBS Het Podium

 Het Podium is een eigentijdse christelijke school. Een school waar we leren van en respect hebben voor elkaars geloofsovertuigingen. Op Het Podium werken we met een team enthousiaste docenten die hun best doen het beste uit elke leerling te halen.

Orde en regelmaat zijn belangrijk op onze school. Die zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor alle kinderen. Plezier maken met elkaar hoort er ook bij. Dat lukt alleen als je elkaar respecteert. We letten er goed op dat kinderen niet gediscrimineerd of gepest worden.

 Het Podium staat voor:

 • We hebben duidelijke regels voor
   iedereen

• We zijn een kleinschalige school
  met veel persoonlijke aandacht

• We werken met een betrokken en
  enthousiast team

• We gebruiken moderne methoden voor
  de verschillende vakken

• We hebben veel aandacht voor taal
  en rekenen

• We werken met een continurooster

• We werken met digitale schoolborden

• We hebben een goed
  leerlingvolgsysteem en aandacht
  voor zorgleerlingen

• We verzorgen voor- en naschoolse
  opvang in samenwerking met
  BSO In de Wolken

• We hebben een groep 0 voor kinderen
  vanaf 2,5 jaar

Terug