Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen er voor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. In Rotterdam is het samenwerkingsverband  PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)

Deze zorgplicht is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden.

Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan moet de school zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind zorgen. Verdere informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de website van de school.

Terug