Ouders en de school

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Als school en thuis op een prettige manier samenwerken komt dat ten goede aan onze leerlingen. Opvoeden doen we met elkaar! Op de volgende manieren informeren wij u:

Voorlichtingsavond: Aan het begin van het cursusjaar organiseren de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 een voorlichtingsavond. U krijgt op die avond informatie over onze werkwijze, de gebruikte methoden en de regels en afspraken zoals bijvoorbeeld huiswerk.

Nieuwsbrief: Iedere maand sturen we u de Nieuwsbrief met de actuele zaken en de agenda voor de komende maand. Daarnaast sturen wij, als dat nodig is, losse brieven over belangrijke zaken.

Openlesweken: Tijdens de Openlesweken kunt u een kijkje nemen in de klas en ons onderwijs zelf ervaren. U ontvangt hierover nog bericht.

Huisbezoek: Bij een aantal groepen gaat de leerkracht op huisbezoek.

Spelinloop: Tijdens de dagelijkse spelinloop bij de kleuters kunt u bij uw kind in de klas de sfeer proeven.

 

Natuurlijk kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind als u vragen hebt of belangrijke informatie over uw kind wilt delen. Heeft u vragen over het schoolbeleid? Dan bent u welkom om een afspraak te maken met de schooldirecteur, mevrouw Sharon Hirschfeld.

 

Terug