Contact

Contact

CBS Het Podium Burgemeester Koningssingel 39 3042 NK Rotterdam 010-4375849  

Lees verder

Ziekmelden

Ziekmelden

Ziekmelden Is uw zoon of dochter ziek? Bel dan tussen 0.800 en 08.25 uur naar: 010-4375849

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden   Groep 1 t/m 8 Maandag: 08.30- 15.30 uur Dinsdag: 08.30 - 15.30 uur Woensdag: 08.30 - 12.30 uur Donderdag: 08.30 - 15.30 uur Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur...

Lees verder

De Gouden Podiumregels

De Gouden Podiumregels

Lees verder

CBS Het Podium

CBS Het Podium

 Het Podium is een eigentijdse christelijke school. Een school waar we leren van en respect hebben voor elkaars geloofsovertuigingen. Op Het Podium werken we met een team enthousiaste docenten die hun best doen het beste uit elke leerling te halen. ...

Lees verder

Christelijke identiteit

Christelijke identiteit

 Het Podium is een christelijke ontmoetingsschool. Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. Als uitgangspunt voor ons denken en handelen gebruiken we de Bijbel. We vieren de christelijke feestdagen, we...

Lees verder

Visie van de school

Visie van de school

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen in een duidelijk en gestructureerde omgeving onderwijs geven. Door onze Gouden Podiumregels voor- en na te leven ontstaat er rust binnen de school, waardoor we veel aandacht kunnen besteden aan een brede on...

Lees verder

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen er voor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. In Rotterdam is h...

Lees verder

Ouders en de school

Een goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Als school en thuis op een prettige manier samenwerken komt dat ten goede aan onze leerlingen. Opvoeden doen we met elkaar! Op de volgende manieren informeren wij u: Voorlichtingsavond: Aan het begin...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

In de MR zitten twee ouders en twee leerkrachten. Zij denken met de schooldirecteur mee over zaken als vakantieregeling, personeelsbeleid en klachtenafhandeling. De MR-leden hebben, volgens het reglement, advies- of instemmingsrecht. Dat betekent dat ze d...

Lees verder

Schoolfonds betalen

Schoolfonds betalen

OuderbijdrageIn de MR is er gesproken over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar scholen extra activiteiten voor de leerlingen van bekostigt. U kunt dan denken aan de Kinderboekenweek, Sintviering, Kerstviering, Paasfeest, Wi...

Lees verder

Schoolongevallenverzekering

Schoolongevallenverzekering

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers die betrokken zijn bij schoolactiviteiten, verzekerd. De verzekering geeft recht op een (bepe...

Lees verder


Burg. Koningssingel 39

3042 NK Rotterdam

010-4375849

s.hirschfeld@nullkindenonderwijsrotterdam.nl