Goede resultaten inspectiebezoek!

Goede resultaten inspectiebezoek!

Dinsdag 13 juni 2017

Maandag 12 juni en dinsdag 13 juni hebben we op school bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Tijdens een steekproef is CBS Het Podium uitgekozen voor een kwaliteitsonderzoek "Gedifferentieerd toezicht". Voor het bezoek, hebben wij als team, een zelfevaluatie uitgevoerd. Bij de zelfevaluatie hebben wij ons  op alle onderwerpen voldoende gegeven.

Op maandag 12 juni heeft de inspecteur 5 lessen in de verschillende groepen beoordeeld. De andere twee groepen heeft de inspecteur bekeken en met de leerkrachten gesproken.

 Vandaag heeft de inspecteur gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en de directeur. De inspecteur heeft alle documenten over de school geïnspecteerd. Aan het eind van de dag hebben we als team in aanwezigheid van het bestuur de uitslag ontvangen. Op de volgende onderwerpen hebben we een goed gekregen: 

  • Zicht op ontwikkeling
  • Didactisch handelen
  • (Extra) ondersteuning
  • Pedagogisch klimaat
  • Kwaliteitszorg

Op de volgende onderwerpen hebben we een voldoende gekregen:

  • Aanbod
  • Veiligheid
  • Resultaten
  • Kwaliteitscultuur
  • verantwoording en dialoog

De inspecteur heeft aangegeven dat wij als team minder bescheiden mogen zijn over de kwaliteit van ons onderwijs en dat we trots mogen zijn. Het advies van de inspecteur is dan ook om in te zetten op het traject Exellente school. Wij zullen onderzoeken welke stappen hier voor genomen moeten worden.

Voor nu genieten we van een geweldig oordeel waar we de afgelopen drie jaar hard voor hebben gewerkt! Bedankt voor uw vertrouwen.

 

Terug