Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief november

Maandag 20 november 2017
Beste ouders,
Eind oktober is de wintertijd begonnen. Het is inmiddels al vroeg donker. In de gangen van onze school worden binnenkort weer allerlei versieringen opgehangen door behulpzame ouders. Het is het startsein voor 2 gezellige en sfeervolle maanden.


Informatie Voortgezet onderwijs
Dinsdag 14 november is er een informatie- avond gehouden voor de ouders van groep 7 en 8 van 19.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens deze avond waren er twee gastspreker van het voortgezet onderwijs. Zij hebben uitgelegd welke verschillende type onderwijsvormen er zijn en waar u op kunt letten bij het kiezen van een voortgezet onderwijsschool voor uw kind. Op woensdag 22 november is er een scholenmarkt in Overschie. Tijdens deze scholenmarkt staan er verschillende voortgezet onderwijsscholen en kunt u veel informatie krijgen. U kunt zelf op de site www.schoolkeuzerotterdam.nl zien wanneer de open dagen zijn van de school van uw keuze.

Ouderbijdrage
In de MR is er gesproken over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar scholen extra activiteiten voor de leerlingen van bekostigt. U kunt dan denken aan de Kinderboekenweek, Sintviering, Kerstviering, Paasfeest, Winterfeest, Zomerfeest etc. Het schoolfonds is dit jaar op €30,00 vastgesteld. U kunt dit bedrag in één keer betalen door het bedrag over te maken op de rekening van school onder vermelding van Ouderbijdrage en de naam van uw zoon/dochter. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag in 5 termijnen te betalen. U kunt dan €6,00 overmaken op de 1ste van de maand, doch voor 1 april 2018. Wilt u het bedrag contant betalen kunt u dit bij de groepsleerkracht betalen.
Het bedrag voor de schoolreis €25,00 wordt apart berekend en dient vóór 1 april te worden betaald. Dit kan op de zelfde manier als de ouderbijdrage.
Het rekeningnummer is:

NL73 INGB 0002078871 t.n.v. Stichting 5XO locatie Het Podium

Regen

De periode van het minder mooie weer is aangebroken. Wij merken dat steeds meer ouders tijdens slecht weer in de hal van de school op hun kind wachten. Uiteraard is dit vanaf 15.25 uur geen probleem. Wij willen u echter wel vragen om, bij het luiden van de bel, op het plein op uw kind te wachten. Op deze manier kunnen we op een rustige en overzichtelijke manier de kinderen overdragen aan u.

Absent of Te laat komen?

Om de lestijd effectief te benutten is het belangrijk dat de kinderen op tijd aanwezig zijn, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen. Vorig jaar heeft het team van CBS Het Podium het protocol “Absentie en Te laat komen” opnieuw besproken en vastgesteld. Voor u de belangrijkste afspraken op een rij:

Bij absentie:

Kinderen die ziek zijn moeten tussen 8.00 en 8.15 uur telefonisch ziek gemeld worden op 010-4375849.

Als er bij aanvang van de school nog niet gebeld is, wordt er naar huis gebeld. Is een kind afwezig zonder geldige reden, dan wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verlof.

Als kinderen regelmatig of meerdere malen achter elkaar ongeoorloofd afwezig zijn, moet er melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar.

Bij te laat komen:

Kinderen die te laat zijn halen een “Te laat kaart”. Kinderen die te laat zijn worden genoteerd in het registratiesysteem. Als kinderen drie keer te laat zijn gekomen in een periode van een maand krijgen zij een brief mee. Deze brief moet de volgende dag ondertekend op school ingeleverd worden. Bij herhaling volgt nogmaals een brief. Bij herhaling ontvangt u een uitnodiging om in gesprek te gaan met de directie.

 

Bereikbaarheid school
Sinds dit schooljaar hebben we geen conciërge die elk moment de telefoon kan beantwoorden of de deur voor u kunt openen. Dit wordt nu door leerkrachten gedaan tijdens hun lesvrije moment. Het kan voorkomen dat uw telefoon niet direct beantwoord wordt. We willen u dan vragen om opnieuw te bellen of een email te sturen naar de leerkracht van uw zoon of dochter. De leerkracht kan dan na schooltijd contact met u opnemen. De emailadressen van de leerkrachten staan op de schoolpraatapp.

Schoolpraatapp
Sinds vorig schooljaar is de schoolpraatapp geïntroduceerd. Door het gebruik van de schoolpraatapp kunnen we u als ouder, sneller van informatie verstrekken. Ook kunt u op de schoolpraatapp alle informatie van de groep van uw kind terugvinden. Heeft u de schoolpraatapp nog niet gedownload dan kunt u dit doen door onderstaande aanwijzingen te volgen.

Download de Schoolpraat-app voor Iphone
U gaat naar de appstore. Hier kunt u de Schoolpraat-app downloaden en op uw telefoon installeren.
1) Download de app
2) Zoek CBS het Podium
3) Meld je aan voor CBS het Podium
4) U leest informatie over de school en wordt d.m.v. push berichten op de hoogte gehouden van belangrijk nieuws.

Download Schoolpraat-app voor Androïd toestellen.
U gaat naar de Play store van Google. Hier kunt u de Schoolpraat-app downloaden en op uw telefoon installeren.
1) Download de app
2) Zoek CBS het Podium
3) Meld je aan voor CBS het Podium
4) U leest informatie over de school en wordt d.m.v. push berichten op de hoogte gehouden van belangrijk nieuws.

Wij willen steeds meer een school zijn die bewust omgaat met het verspreiden van papier. De berichten naar u en de nieuwsbrieven zullen dan ook zoveel mogelijk via de schoolpraatapp naar u komen. Mocht u niet in staat zijn om de schoolpraatapp te downloaden kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht, zodat we er voor kunnen zorgen dat u geen informatie mist.


Rapporten
Zoals we bij de informatieavond hebben aangegeven, zal het eerste rapportgesprek er anders uitzien dan voorgaande jaren. Er zal geen rapport zijn wat we bespreken, maar een voortgangsgesprek met u over uw kind ( in de schoolsituatie en thuissituatie)

Als school vinden we het belangrijk om u als ouder zo optimaal mogelijk te betrekken bij de
ontwikkeling van uw kind.
Samen weten en kunnen we meer dan ieder voor zich; zo ontstaan nieuwe inzichten en
mogelijkheden. Dit komt ten goede aan het schoolsucces van uw kind.

Het gesprek bestaat uit drie punten:
- Informatie van ouders
- Eventuele informatie van de leerkracht
- Afspraken
Dinsdag 21 november staan de voortgangsgesprekken gepland voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8. De leerkrachten van groep ½ zullen eind november en begin december een afspraak maken om de voortgang van de leerlingen uit groep 1 / 2 te bespreken.

Personalia
Afscheid juf Marjet
Beste ouders en verzorgers,
Na een kleine twintig jaar in Overschie te hebben gewerkt, zit mijn laatste werkdag in Overschie er per 1 december op! Per 1 december sluit ik aan bij een andere school in de wijk Kralingen/ Crooswijk.
Als intern begeleider ofwel zorgcoördinator heb ik de ontwikkelingen van al uw kinderen vanaf de zijlijn gevolgd. En zo ook u allemaal leren kennen, als betrokken ouders met een groot hart voor uw kinderen en altijd bereid om met school te praten over uw kind om zo samen uw kind het beste te bieden.
Dit vertrouwen was de basis om met veel plezier te hebben gewerkt op basisschool Het Podium.
Graag wil ik jullie danken daarvoor.
Met een gerust hart en vol vertrouwen laat ik mijn taken over aan de nieuwe intern begeleidster. Het Podium is en blijft door de inzet van het team, de directie en ouders, een gezellige school, met als sterk punt dat iederéén aandacht krijgt.
Ik wens u en uw kinderen alle goeds voor de toekomst!
Juf Marjet

Meester Peter- Paul
Jullie hebben me vast al voor de deur zien staan, mijn naam is Peter-Paul Kleyn en ik volg de opleiding voor schooldirecteur. De komende periode loop ik stage en zal ik Sharon ondersteunen met haar werk op de school. Daarnaast moet ik nog veel leren voor mijn studie en hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de mooie school Het Podium. Ik heb er heel veel zin in! Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust.

Parkeren
Bij het naar school brengen valt het op dat er een aantal auto’s op de weg geparkeerd staan. Graag willen we u vragen om de auto’s in de parkeervakken naast het voetbalveld te plaatsen. Op deze manier is het overzichtelijk voor de kinderen en kunnen zij veilig over te steken.

Kalender
Alle belangrijke data voor het komende jaar is terug te vinden in de kalender op de schoolpraatapp.

Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Sint is een feest voor de kinderen, maar net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer de Pietendiscussie. Dit jaar zal Sint twee roetveegpieten meenemen naar CBS Het Podium. We hopen dan ook dat het een geslaagd feest voor alle kinderen wordt.


Belangrijke data

• Dinsdag 21 november​​Voortgangsgesprekken
• Woensdag 22 november​VO informatiemarkt Overschie
• Donderdag 30 november​Inloopochtend
• Dinsdag 5 december​​Sinterklaasviering continurooster tot 14.00 uur
• Woensdag 6 december​​Studiedag Alle leerlingen zijn vrij

Inloopochtenden

• Donderdag 30 november
• Vrijdag 12 januari
• Maandag 29 januari

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de groep van uw kind(eren). De leerkracht zal ervoor zorgen dat u werk in kunt zien. De deuren gaan om 8.15 uur open.

Sharon Hirschfeld

Terug