Nieuwsbrief December

Nieuwsbrief December

Dinsdag 19 december 2017


Nieuwsbrief December 2017Beste ouders,
Inmiddels hebben we Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid en de kerstbomen weer binnengehaald. Kerstmis staat voor warmte, licht, gezelligheid, saamhorigheid en de geboorte van het kindje Jezus.

Op school vieren wij ook graag het Kerstfeest met de kinderen. Dit hebben we gedaan met het vieren van advent door de school heen, waarin het kerstverhaal centraal staat. We sluiten deze periode af op woensdag 20 december met een kerstviering in de kerk en donderdag met een gezellige lunch in de groep.

Kerstviering op school
Wij nodigen u van harte uit voor
de kerstviering van CBS Het Podium op
woensdag 20 december 2017 in
de Grote Kerk van Overschie
(Overschiese Dorpsstraat 95)

De Kerstviering begint om 19.00 uur.
De kinderen worden om 18.45 uur verwacht.
Natuurlijk is familie van harte welkom.

Op woensdag 13 december was er een gezamenlijke advent viering voor alle kinderen.
Met elkaar hebben we geluisterd naar een adventsverhaal en de kerstliedjes gezongen.

Dinsdag 19 december hebben de kinderen uit groep 3 en 7 kerstliedjes gezongen in Den Hoogenban, zij hebben daar ook kerstpakketten uit gedeeld van de Riki stichting. Ook krijgen de kinderen een pakket mee die zij uitdelen aan iemand in de buurt, een eenzaam familielid of kennis.

Op donderdag 21 december is er in de klassen een brunch.
Om alle monden en buiken te vullen, hebben we uw hulp nodig!
We zouden het erg fijn vinden als u iets zou willen klaar maken voor de brunch van de kinderen.
Hiervoor kunt u in de hal op het bord op de lijst aangeven wat u maakt/mee zal nemen.
Spreekt u even met de juf af wanneer u de gemaakte hapjes in de klas brengt.
Kinderen nemen zelf een bordje, beker en bestek mee.

We kijken uit naar een fijne sfeervolle kerst met elkaar.


Ouderbijdrage
In de MR is er gesproken over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar scholen extra activiteiten voor de leerlingen van bekostigt. U kunt dan denken aan de Kinderboekenweek, Sintviering, Kerstviering, Paasfeest, Winterfeest, Zomerfeest etc. Het schoolfonds is dit jaar op €30,00 vastgesteld. U kunt dit bedrag in één keer betalen door het bedrag over te maken op de rekening van school onder vermelding van Ouderbijdrage en de naam van uw zoon/dochter. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag in 5 termijnen te betalen. U kunt dan €6,00 overmaken op de 1ste van de maand, doch voor 1 april 2018. Wilt u het bedrag contant betalen kunt u dit bij de groepsleerkracht betalen.
Het bedrag voor de schoolreis €25,00 wordt apart berekend en dient vóór 1 april te worden betaald. Dit kan op de zelfde manier als de ouderbijdrage.
Het rekeningnummer is:

NL73 INGB 0002078871 t.n.v. Stichting 5XO locatie Het Podium

Absent of Te laat komen?

Om de lestijd effectief te benutten is het belangrijk dat de kinderen op tijd aanwezig zijn, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen. Vorig jaar heeft het team van CBS Het Podium het protocol “Absentie en Te laat komen” opnieuw besproken en vastgesteld. Voor u de belangrijkste afspraken op een rij:

Bij absentie:

Kinderen die ziek zijn moeten tussen 8.00 en 8.15 uur telefonisch ziek gemeld worden op 010-4375849.

Als er bij aanvang van de school nog niet gebeld is, wordt er naar huis gebeld. Is een kind afwezig zonder geldige reden, dan wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verlof.

Als kinderen regelmatig of meerdere malen achter elkaar ongeoorloofd afwezig zijn, moet er melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar.

Bij te laat komen:

Kinderen die te laat zijn halen een “Te laat kaart”. Kinderen die te laat zijn worden genoteerd in het registratiesysteem. Als kinderen drie keer te laat zijn gekomen in een periode van een maand krijgen zij een brief mee. Deze brief moet de volgende dag ondertekend op school ingeleverd worden. Bij herhaling volgt nogmaals een brief. Bij herhaling ontvangt u een uitnodiging om in gesprek te gaan met de directie.

 

Bereikbaarheid school
Sinds dit schooljaar hebben we geen conciërge die elk moment de telefoon kan beantwoorden of de deur voor u kunt openen. Dit wordt nu door leerkrachten gedaan tijdens hun lesvrije moment. Het kan voorkomen dat uw telefoon niet direct beantwoord wordt. We willen u dan vragen om opnieuw te bellen of een email te sturen naar de leerkracht van uw zoon of dochter. De leerkracht kan dan na schooltijd contact met u opnemen. De emailadressen van de leerkrachten staan op de schoolpraatapp.

Schoolpraatapp
Sinds vorig schooljaar is de schoolpraatapp geïntroduceerd. Door het gebruik van de schoolpraatapp kunnen we u als ouder, sneller van informatie verstrekken. Ook kunt u op de schoolpraatapp alle informatie van de groep van uw kind terugvinden. Heeft u de schoolpraatapp nog niet gedownload dan kunt u dit doen door onderstaande aanwijzingen te volgen.

Download de Schoolpraat-app voor Iphone
U gaat naar de appstore. Hier kunt u de Schoolpraat-app downloaden en op uw telefoon installeren.
download1) Download de app
2) Zoek CBS het Podium
3) Meld je aan voor CBS het Podium
4) U leest informatie over de school en wordt d.m.v. push berichten op de hoogte gehouden van belangrijk nieuws.

Download Schoolpraat-app voor Androïd toestellen.
U gaat naar de Play store van Google. Hier kunt u de Schoolpraat-app downloaden en op uw telefoon installeren.
http://www.cbshetpodium.nl/wp-content/uploads/2015/07/Android-150x150.png1) Download de app
2) Zoek CBS het Podium
3) Meld je aan voor CBS het Podium
4) U leest informatie over de school en wordt d.m.v. push berichten op de hoogte gehouden van belangrijk nieuws.

Wij willen steeds meer een school zijn die bewust omgaat met het verspreiden van papier. De berichten naar u en de nieuwsbrieven zullen dan ook zoveel mogelijk via de schoolpraatapp naar u komen. Mocht u niet in staat zijn om de schoolpraatapp te downloaden kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht, zodat we er voor kunnen zorgen dat u de nieuwsbrief op papier ontvangt.

 

Rapporten

Nog niet alle leerlingen hebben hun rapport ingeleverd. Wilt u als u het rapport van uw kind nog thuis heeft, deze weer mee naar school nemen. Alvast bedankt.Nieuwjaarsborrel
Woensdag 10 januari van 11.30 uur tot 12.30 uur willen we alle ouders uitnodigen om met elkaar het jaar goed in te luiden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. School zorgt voor het drinken en uiteraard voor de oliebollen. U mag uiteraard zelf ook iets lekkers meenemen voor tijdens de bijeenkomst. We hopen u te ontmoeten!

Personalia
Juf Nicolette
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Nicolette Pieters, getrouwd en moeder van 2 kinderen en…de nieuwe Intern Begeleider bij uw kind op school.
De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs van Schiedam en Vlaardingen als leerkracht, remedial teacher en gedragsspecialist. Vanaf 1 februari start ik als Intern Begeleider op het Podium.
Ik zet me graag in voor de zorg van kinderen, de leerkrachten en voor u als ouders. Door samen te werken met elkaar kunnen we het onderwijs voor uw kind zo optimaal mogelijk afstemmen. Dat is een prachtige klus!
Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop op een prettige samenwerking met u.
Kom gerust even langs als u vragen heeft of … gewoon om even kennis te maken!
Ik ben vanaf 1 februari aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Tot 1 februari ben ik op de woensdag al aanwezig.
Met vriendelijke groet,
Juf Nicolette

Juf Anna
Juf Anna is donderdag 21 december voor het laatst op school. Zij gaat dan genieten van haar zwangerschapsverlof. We wensen juf Anna veel plezier en hopen haar baby binnenkort te mogen bewonderen. Juf Anna wordt vervangen in de groep door juf Annika. Zij zal vijf dagen voor groep 5 staan.

Juf Daniëlle
Verblijd kunnen we u vertellen dat juf Daniëlle zwanger is van haar derde kind. We wensen juf Daniëlle en haar man een mooie tijd toe. Juf Danielle zal halverwege de maand april met verlof gaan.

Juf Manisha
Na de kerstvakantie start juf Manisha weer in groep 4. Zij zal aanwezig zijn op maandag, dinsdag en vrijdag. Op woensdag en donderdag zal juf Claria aanwezig zijn in de groep. We heten juf Manisha welkom en wensen haar veel plezier.

Groep 3
Na de herfstvakantie zal juf Annika niet meer op vrijdag in groep 3 aanwezig zijn. Zij gaat het volledige verlof van juf Anna vervangen en zal op vrijdag aanwezig zijn in groep 5. Juf Claria zal vanaf 12 januari aanwezig zijn in groep 3. We wensen juf Claria veel plezier toe in groep 3.


Kalender

Belangrijke data
· Woensdag 20 december 19.00 uur Kerstviering
· Donderdag 21 december Kerstlunch in de groep
· Vrijdag 22 december Alle leerlingen vrij
· Maandag 25 december tot 5 januari Kerstvakantie
· Woensdag 10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst ouders

Alle belangrijke data voor het komende jaar is terug te vinden in de kalender op de schoolpraatapp.

Inloopochtenden

Vrijdag 12 januari
Maandag 29 januari

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de groep van uw kind(eren). De leerkracht zal ervoor zorgen dat u werk in kunt zien. De deuren gaan om 8.15 uur open.

Sharon Hirschfeld

 

 

Terug