uitslag MR verkiezing

Dinsdag 12 juni 2018

Bij de medezeggenschapsraad waren twee vacatures voor de oudergeleding.

We hebben 2 ouders bereid gevonden die plaats willen nemen in de Medenzeggenschapsraad.

Asha Mohan-Raghoenathsingh moeder van Ayush in groep 3 en Yash Abhay Raghoenathsingh uit groep 7.

Mireille Lekransy, moeder van Deborah Peters uit groep 3.

Wij feliciteren de nieuwe MR leden en hebben er alle vertrouwen in dat zij de belangen van de leerlingen, de ouders en medewerkers goed zullen behartigen..

Met vriendelijke groet, 

MR CBS Het Podium

 

Terug