Bericht juf Els

Vrijdag 2 november 2018

 

Rotterdam 2 november 2018,

 

Beste ouders en verzorgers,

 

Begin oktober heeft u van ons middels een brief gehoord dat juf Els borstkanker heeft; via deze brief willen we u op de hoogte brengen van het verloop van het ziekteproces van juf Els.

 

In de herfstvakantie heeft juf Els een borstoperatie ondergaan waarbij ze de tumor goed  hebben kunnen verwijderen. Momenteel wacht juf Els nog op bericht vanuit het ziekenhuis of er een nabehandeling zal moeten plaats gaan vinden. 

Juf Els herstelt de komende tijd thuis verder van haar operatie. We verwachten dat haar herstel nog enige weken gaat duren.

 

Tot die tijd proberen we groep 8 zo goed mogelijk op te vangen. Dit zullen wij doen met invalleerkrachten vanuit de vervangingspool van de Stichting. We hebben voor een aantal dagen meester Hans  (bij de kinderen reeds bekend) bereid gevonden om voor groep 8 te staan. Het vinden van goede vervanging blijft helaas een probleem en bij nood zullen wij de groep wellicht een keer op moeten delen en verdelen over de andere groepen. 

 

Wij wensen juf Els uiteraard een voorspoedig herstel.

Mocht u een kaartje willen sturen, dan kunt u dat afgeven bij juf Chantall. Wij zullen er voor zorgen, dat het bij juf Els terecht komt.

 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,

Mocht u vragen hebben dan bent u van harte welkom.

 

Mede namens het team van CBS Het Podium,

 

Sharon Hirschfeld

Terug