Voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprekken

Maandag 19 november 2018

Voortgangsgesprekken

Zoals u inmiddels gewend bent hebben we deze eerste periode geen rapportgesprek maar een voortgangsgesprek met u over uw kind ( in de schoolsituatie en thuissituatie)

Als school vinden we het belangrijk om u als ouder zo optimaal mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind.
Samen weten en kunnen we meer dan ieder voor zich; zo ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden. Dit komt ten goede aan het schoolsucces van uw kind.

Het gesprek bestaat uit drie punten:
- Informatie van ouders
- Eventuele informatie van de leerkracht
- Afspraken
Woensdag 21 november staan de voortgangsgesprekken gepland voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8. De leerkrachten van groep ½ zullen begin december een afspraak maken om de voortgang van de leerlingen uit groep 1 / 2 te bespreken.

met vriendelijke groet,

Sharon Hirschfeld

 

Terug