Bericht uit de wijk.

Maandag 26 november 2018

Beste ouders/verzorgers,

Van een van onze collega scholen in Overschie hebben wij vernomen dat er in de wijk een man in een zwart busje rondrijdt die kinderen aanspreekt. Hij zegt dat hij spullen van de kinderen in zijn bus heeft. Wilt u hier alert op zijn en dit met uw kinderen bespreken? 

De desbetreffende basisschool heeft  een melding gedaan bij de wijkagent. Als u dit zelf meemaakt/ van uw kind hoort, gelieve dan ook een melding te doen bij de politie 0900-8844.

met vriendelijke groet,

Sharon Hirschfeld

Directeur CBS Het Podium

 

Terug