Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Dinsdag 18 december 2018

Beste ouders/verzorgers,
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is € 55,- per leerling.

Bij meerdere kinderen op school krijgt u korting. Tweede kind €50,00 en derde kind €45,00

Dit bedrag gaan we in tweeën opsplitsen.


Extra uitgaven voor uitstapjes en vieringen van verschillende feesten krijgt de school niet vergoed van het rijk. Deze uitgaven moeten worden betaald uit de ouderbijdrage. In overleg met de directie van school en de ouderraad is de ouderbijdrage voor de leerlingen voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 30,- per leerling. Dit bedrag wordt besteed voor activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sport en Speldag, diverse kosten.

 

U ontvangt in het voorjaar de brief voor de betaling van de schoolreis, hiervoor wordt een bedrag gevraagd van €25,-.
 
Wij vragen u voor nu de bijdrage van  €30,-. voor maandag 14 januari 2019 over te maken op het volgende rekeningnummer: NL73INGB0002078871

t.n.v. Stichting Kind en Onderwijs locatie Het Podium

Vermeldt u bij deze overschrijving duidelijk de naam van de leerling(en) en groep(en).
 
Namens alle leerlingen van de school willen wij u alvast bedanken voor uw bijdrage!
 

Met vriendelijke groeten,

Sharon Hirschfeld

Terug