Ontdekkend leren.
Op reis.

Bevlogen, belonend
en betrokken

Engels vanaf
Groep 5

Ruimte
voor talent

De Gouden
Driehoek

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden we de groepen 1 t/m 8 drie uur per week verlengde leertijd aan. Voor de invulling van deze extra uren maken we gebruik van leerkrachten van Dynamic Activities. Deze leerkrachten bieden Engelse les en handvaardigheid aan. De inhoud van deze lessen wordt afgestemd met de groepsleerkracht.

Doordat deze lessen niet meer door de groepsleerkracht gegeven worden, kan de groepsleerkracht nog meer tijd en aandacht
besteden aan de lessen van taal en rekenen. Zo kan het aanbod voor o.a. begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden worden geïntensiveerd.

Voor de kleuters hebben we gekozen voor de kleuterclub. Ook in de kleuterclub ligt de nadruk op intensivering van het taalaanbod. De drie uur verlengde leertijd
is verplicht voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.