Skip to content

Identiteit

CBS Het Podium is een eigentijdse, christelijke ontmoetingsschool. Een school waar we respect hebben voor elkaars geloofsovertuigingen. We werken met een team enthousiaste leerkrachten die het beste uit elke leerling willen halen. Orde en regelmaat zijn belangrijk op onze school, daarmee zorgen we ervoor dat er ruimte en aandacht is voor alle kinderen. Plezier maken met elkaar hoort er ook bij. Dat lukt alleen als je elkaar respecteert. We letten er goed op dat kinderen niet gediscrimineerd of gepest worden.

We proberen elk kind tot zijn recht te laten komen. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. We zijn alert op discrimineren, schelden en pesten, en we besteden veel aandacht aan het voorkomen daarvan. Als het dan toch gebeurt, grijpen we direct in. Het is immers belangrijk dat de kinderen respect kunnen opbrengen voor anderen en/of andersdenkenden. We hanteren een pestprotocol, dat u kunt downloaden via de site.

Sterke punten van CBS Het Podium

  • We hebben duidelijke regels voor iedereen
  • We zijn een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht
  • We werken met een betrokken en enthousiast team
  • We gebruiken moderne methoden voor de verschillende vakken
  • We hebben veel aandacht voor taal en rekenen
  • We werken met een continurooster
  • We werken met digitale schoolborden
  • We hebben een goed leerlingvolgsysteem en aandacht voor zorgleerlingen
  • We verzorgen voor- en naschoolse opvang in samenwerking met BSO In de wolken.
  • We hebben twee groepen voor kinderen vanaf 2 jaar

De Gouden Podiumregels

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien voelen op CBS Het Podium. Om een fijne sfeer op school te krijgen hebben we samen met de leerlingenraad de Gouden Podiumregels opgesteld. Op een centrale plek in de gang en in iedere klas hangen de regels. Alle kinderen op school weten zo welk gedrag er van hen verwacht wordt. We vragen iedereen die bij onze school betrokken is zich aan deze regels te houden.

Doelstellingen

Het team van CBS Het Podium wil dat alle leerlingen zich intellectueel en sociaal-emotioneel evenwichtig ontwikkelen in een aangename, veilige omgeving waarin we – de leerkrachten en leerlingen – met elkaar omgaan volgens de waarden en normen die aan de Bijbel zijn ontleend.

We onderscheiden drie vormingsgebieden: Godsdienstige vorming, Sociaal-emotionele vorming en Intellectuele vorming

In een sfeer van veiligheid en wederzijds vertrouwen leggen we de basis voor de toekomst van uw kind. Daar zijn we in geslaagd als de kinderen aan het einde van groep 8 met een stevige basis op deze drie vormingsgebieden naar het voortgezet onderwijs doorstromen.

Visie van de school

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen in een duidelijke en gestructureerde omgeving onderwijs geven. Door onze Gouden Podiumregels ontstaat er rust binnen de school, waardoor we veel aandacht kunnen besteden aan de brede ontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat de kinderen aan hun talenten kunnen werken. Er is extra aandacht voor de basisvaardigheden zoals de Nederlandse taal en rekenen. Met ons onderwijs bieden we onze leerlingen kansen om tot een optimale ontwikkeling te komen. Wij willen met ons onderwijs HET verschil maken voor iedere leerling.

Back To Top