Skip to content

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vertegenwoordigers zitten van de ouders en het personeel. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De directie van de school is bij de MR-vergaderingen aanwezig als adviseur. Het MR-reglement ligt voor geïnteresseerden op school ter inzage.

Alle medezeggenschapsraden van de scholen zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waar onderwerpen besproken worden die voor alle scholen van de stichting belangrijk zijn. De GMR neemt onder meer besluiten over belangrijke zaken zoals het bestuursformatieplan, het taakbeleid, de klachtenregeling en schorsing en verwijdering.

Back To Top