Skip to content

Wij werken elk schooljaar met een ouderpanel. We vragen uit elke klas één ouder die klassenouder van de groep wordt. Deze ouder is bij activiteiten de contactpersoon voor alle ouders. Als u een vraag of opmerking hebt die u niet rechtstreeks wilt bespreken met de leerkracht of de schooldirecteur, dan kunt u die kwijt bij de klassenouder. Vijf keer per jaar komt het ouderpanel bij elkaar. Het ouderpanel wisselt met de schooldirecteur van gedachten over allerlei schoolzaken.

Back To Top