Skip to content

In de groepen werken de leerkrachten met groepsplannen voor de vakken lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Hierin staat beschreven welke hulp en uitdaging de leerlingen nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.

De leerkracht en de zorgcoördinator volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig. We proberen ervoor te zorgen dat kinderen altijd in een ontwikkelingsproces zitten. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden: verstandelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief. Elk kind kan zich ontwikkelen op zijn of haar niveau. We houden dus rekening met verschillen in de ontwikkeling, de begaafdheid, de interesses en de motivatie. Wij hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen en spreken deze verwachtingen ook uit. Op die manier dagen we kinderen uit het beste uit zichzelf te halen.

Back To Top