Skip to content

Ouderbijdrage

In de MR is er gesproken over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar scholen extra activiteiten voor de leerlingen van bekostigt. U kunt dan denken aan de Kinderboekenweek, Sintviering, Kerstviering, Paasfeest, Winterfeest, Zomerfeest etc. Het schoolfonds is dit jaar op €30,00 vastgesteld.

U kunt dit bedrag in één keer betalen door het bedrag over te maken op de rekening van school onder vermelding van Ouderbijdrage en de naam van uw zoon/dochter. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag in 5 termijnen te betalen. U kunt dan €6,00 overmaken op de 1ste van de maand, doch voor 1 april 2023. Wilt u het bedrag contant betalen kunt u dit bij de groepsleerkracht betalen.

Het bedrag voor de schoolreis €25,00 wordt apart berekend en dient vóór 1 april te worden betaald.

Dit kan op de zelfde manier als de ouderbijdrage.
Het rekeningnummer is:
NL73 INGB 0002078871 t.n.v. Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam locatie Het Podium

Hartelijk dank voor het overmaken.

Als de betaling van de ouderbijdrage voor u problemen oplevert, maakt u dan een afspraak met de directie.

Back To Top