Ontdekkend leren.
Op reis.

Bevlogen, belonend
en betrokken

Engels vanaf
Groep 5

Ruimte
voor talent

De Gouden
Driehoek

Ouderbijdrage

In de MR is er gesproken over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar scholen extra activiteiten voor de leerlingen van bekostigt. U kunt dan denken aan de Kinderboekenweek, Sintviering, Kerstviering, Paasfeest, Winterfeest, Zomerfeest etc. Het schoolfonds is dit jaar op €30,00 vastgesteld.

U kunt dit bedrag in één keer betalen door het bedrag over te maken op de rekening van school onder vermelding van Ouderbijdrage en de naam van uw zoon/dochter. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag in 5 termijnen te betalen. U kunt dan €6,00 overmaken op de 1ste van de maand, doch voor 1 april 2023. Wilt u het bedrag contant betalen kunt u dit bij de groepsleerkracht betalen.

Het bedrag voor de schoolreis €25,00 wordt apart berekend en dient vóór 1 april te worden betaald.

Dit kan op de zelfde manier als de ouderbijdrage.
Het rekeningnummer is:
NL73 INGB 0002078871 t.n.v. Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam locatie Het Podium

Hartelijk dank voor het overmaken.

Als de betaling van de ouderbijdrage voor u problemen oplevert, maakt u dan een afspraak met de directie.