Ontdekkend leren.
Op reis.

Bevlogen, belonend
en betrokken

Engels vanaf
Groep 5

Ruimte
voor talent

De Gouden
Driehoek

Tweemaal per jaar ontvangt uw kind een rapport.

Het is een verslag van de resultaten van:

  • Het dagelijks gemaakte werk
  • De methodegebonden toetsen
  • De niet-methodegebonden toetsen
  • De inzet

Twee keer per jaar nodigen wij u uit om over het rapport te komen praten.

Dit gesprek is verplicht. Na het gesprek krijgt u het rapport mee naar huis.