Skip to content

De leerplicht stelt duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. De wet kent geen vrije dagen. De kinderen hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Alleen als er aan een bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan een
schooldirecteur in overleg met Bureau Leerplicht extra vakantie toestaan. Advies van Bureau Leerplicht is hierin leidend. Vakantieverlof in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar en aansluitend aan een schoolvakantie is nooit
toegestaan!

 

Extra verlof aanvragen

Er kunnen bepaalde omstandigheden zijn waardoor u uw kind een dag van school wilt houden. Voor het aanvragen van verlof is een aantal regels opgesteld. In alle gevallen moet u een verzoek indienen bij de directie van de school. Er is een formulier voor de aanvraag van het verlof. Een verzoek om vrij te krijgen voor een vakantie moet uiterlijk acht weken voor het begin van de vakantie schriftelijk worden ingediend. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de ouder blijkt.

Een verzoek voor verlof op grond van familieomstandigheden, godsdienstplichten en feest- en gedenkdagen moet uiterlijk twee dagen voor het begin van die vrije dagen worden ingediend. De directeur is verplicht om onwettig verzuim (daaronder valt ook veelvuldig te laat komen) te melden bij de leerplichtambtenaar.

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maar 2023
Pasen 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 27 mei t/m 29 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

De vakanties kunt u ook vinden op de jaarkalender.
Daarop staan ook de overige vrije (studie)dagen

Back To Top