Skip to content

Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang. We hopen dat eventuele problemen uitgepraat kunnen worden. Allereerst met de mensen die het betreft, veelal de groepsleerkracht van uw kind.

Lukt het niet samen tot een goede oplossing te komen, neemt u dan contact op met de directie van de school.

Heeft u andere klachten over de school, neemt u dan eerst contact op met de directie van de school.

Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van school. Zij beschikt over de vastgestelde klachtenprocedure. Zij kan u op uw verzoek terzijde staan bij een zorgvuldige behandeling van uw probleem. U kunt haar bereiken via het telefoon nummer van school 010-4205629.

Indien u daarna vindt, dat de school uw klacht niet serieus neemt of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door de heer K.Schouten, hoofd stafbureau van de stichting. Hij is te bereiken via 010- 4125101.

Als u vindt, dat hij de klacht niet goed oplost kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de stichting : mevrouw R. Kruidenier – Haar telefoonnummer en adres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de stichting. 010-4125101. Haar e-mailadres is riakruidenier@gmail.com

Als dan uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie.

Adres:

Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE
Postbus 82324
2508EH Den Haag.
In het kort:

  • Stap 1: U probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht of de directie.
  • Stap 2: U schakelt de contactpersoon van de school in.
  • Stap 3: U dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting.
  • Stap 4: U dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de stichting.
  • Stap 5: U dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.

Inzet vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie)

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen vanuit de scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Back To Top